PORTAL DE TRANSPARÈNCIA Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant   Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant
Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

¿Què conté aquest portal?

El Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant conté informació per a ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública d'aquesta universitat. A més, conté mecanismes per a garantir el dret d'accés a la informació de la ciutadania.

El marc jurídic de referència és la "Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern" i la "Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana" .

¿Què és la publicitat activa?

És la publicació de forma periòdica i actualitzada de la informació que posseeixen les administracions públiques per a garantir la transparència de la seua activitat. Aquesta informació apareix agrupada en les categories definides en la legislació vigent.

En aquest Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant es facilita l'accés de la ciutadania a tota la informació econòmica, jurídica, institucional i organitzativa prevista en les lleis així com a la informació acadèmica addicional que considerem d'especial rellevància en aquest àmbit.

¿Què és el dret d'accés a la informació?

És el dret a accedir a informació pública en els termes previstos en la Constitució, article 105.b); entenent-se com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu suport o format, que obren en poder de l'administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Òrgans de transparència

  • La Comissió de Transparència de la Universitat d'Alacant és el màxim òrgan competent en l'àmbit de la transparència de la universitat.
  • La Comissió Tècnica de Transparència de la Universitat d'Alacant és un òrgan d'assessorament a la Comissió de Transparència de la Universitat d'Alacant.

Normativa de Transparència de la Universitat d'Alacant

Composició dels òrgans de Transparència

Acords dels òrgans de Transparència

 

Consulte tota la informació i dades d'interès de la Universitat d'Alacant

Informació del Portal de Transparència

 

 

Accés als portals de transparència de les entitats depenents de la Universitat d'Alacant

 

UA Universitat Oberta

 

dades .ua.es

El portal de dades obertes posa a la seua disposició dades de la Universitat d'Alacant en format reutilitzable

UA en xifres

Arreplega informació estadística corresponent a l'últim curs acadèmic o any natural de la Universitat d'Alacant

 

 

Revistes i congressos

Ofereix accés obert al text complet en format digital dels documents generats per la Universitat d'Alacant en la seua labor de docència i recerca

 

Universitat digital del futur

Punt d'entrada unificat a l'oferta educativa en línia de la Universitat d'Alacant

Butlletí Oficial (BOUA)

Butlletí oficial de la Universitat d'Alacant

 

PerfilPerfil del contractant

Licitacions convocades per la Universitat d'ALACANT

 

Seu electrònica

Facilita el dret d'accés per mitjans electrònics dels ciutadans a la informació, serveis i tràmits de la Universitat d'Alacant

Altres recursos del Portal de Transparència

open-data.europa.eu

Accés al portal de dades obertes de la Unió Europea.

ec.europa.eu/transparency

Accés al Portal de Transparència de la Unió Europea

datos.gob.es

Repositori de dades obertes de l'administració pública a nivell Español

 

 

transparencia.gob.es

Accés al Portal de la Transparència del Govern d'Españaprimera columna

gvaoberta.gva.es

Accés al Portal de la Transparència del Govern d'Espanya

siuvp.es/es

Sistema d'Informació de les Universitats Valencianes Públiques