Informació Prèvia Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant   Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant
Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant

Informació Prèvia

 

 

SOL·LICITUD DE DADES LLEI DE TRANSPARÈNCIA

El formulari de Sol·licitud de Dades Llei de Transparència és d'ús exclusiu per a sol·licitar informació que no es trobe ja publicada en el Portal de Transparència, per la qual cosa abans d'emplenar la sol·licitud cal tenir en compte que:

Tramitació de la sol·licitud

Les sol·licituds de dades de la Llei de Transparència es reben en Secretaria General, que les traslladarà, en cas d'admissió, a la Unitat Tècnica de Qualitat, si es tracta d'accés a dades, o al Servei d'Arxiu i Registre, si es tracta d'accés a documents existents.

Resolució

Una vegada rebuda la informació, la Secretària o Secretari General resoldrà les sol·licituds aplicant els criteris establits per la Comissió de Transparència i notificarà la resposta a la persona sol·licitant a través del propi formulari de sol·licitud.

El termini màxim de resposta és d'un mes, de conformitat amb el que es determina en les normes de transparència estatals i autonòmiques aplicables.

Sol·licite informació

 

Informació

Secretaria General

secregeneral.adjunta@ua.es

Telèfon: +34 96 590 3921

https://web.ua.es/va/secretaria-gral/